VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy