VV-Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3429/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území