Výpis přijatých usnesení z 27. zasedání ZMČ - 14. 9. 2022