Výpis přijatých usnesení z 26. zasedání ZMČ - 27. 7. 2022