Výpis přijatých usnesení z 25. zasedání ZMČ - 20. 6. 2022