VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy