Výpis přijatých usnesení ze 24. zasedání ZMČ - 11. 5. 2022