VV-oznámení o termínu konání druhého veřejného projednání změny Z 3822/00 ÚP SÚ HMP a VVURU