Výpis přijatých usnesení ze 23. zasedání ZMČ - 9. 3. 2022