VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy