VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3822/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy