Výpis přijatých usnesení ze 22. zasedání ZMČ - 12. 1. 2022