Výpis přijatých usnesení ze 21. zasedání ZMČ - 29. 11. 2021