Dražební vyhláška-p.č 477 k.ú. Lysolaje, stavba č.p. 191 na pozemku 477 k.ú. Lysolaje