Oznámení zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat. operátu - k.ú. Slivenec