OZNAMENI o zveřejnění návrhu aktualizace č.1 a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj úze