Oznámení o zahájení společného ÚŘ a SŘ a pozvání k nahlíažení do sposu