Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat. operátu v k.ú. Stodůlky