Oznámení o zahájení obnovy kat. operátu - k.ú. Sobín