Oznámení o vyložení obnoveného kat. operátu k veřejnému nahlížení - k.ú. Krč