Oznámení o veřejném nahlédnutí katastrálního operátu - k.ú. Strašnice