Oznámení o svolání I. zasedání okrskové volební komise