Vzpomínka na tragický milník osudu naší země v roce 1968

Vzpomínka na tragický milník osudu naší země v roce 1968

19.08. 2022
1968

Letošní výročí srpnových událostí spojených s okupací Československa má, jak jistě vy sami cítíte, velmi aktuální nádech, kdy „speciální vojenská operace“ Ruské
federace na Ukraji v mnohém připomíná tehdejší „bratrskou pomoc“ armád Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.
 

Jako připomínku tragicky opakující se historie připravilo Ministerstvo vnitra ČR kampaň, jejímž smyslem je podpora občanské soudržnosti a solidarity s napadenými národy.
Její součástí je i rozhlasová relace složená z archivních záznamů počátku srpnové okupace, kterou najdete ZDE ve formátu MP3.

V obecním rozhlasu hl. m. Prahy by měla být relace spuštěna v neděli 21. srpna v 17:00 hodin.