VÝLUKA AUTOBUSU Č. 355 - POUZE DNE 16. 12. 2023

VÝLUKA AUTOBUSU Č. 355 - POUZE DNE 16. 12. 2023

06.12. 2023

Vážení občané,
z důvodu záboru pro jeřáb v ul. Štěpnice a její neprůjezdnosti je:


od 8:00 do 10:00 h dne 16.12.2023 (sobota)
linka 355 vedena objízdnou trasou ulicí Kamýckou přes Suchdol.
Do Lysolaj a Horoměřic v tuto dobu nezajíždí.