Veřejné projednání záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“

Veřejné projednání záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“

30.10. 2023

Ministerstvo životního prostředí (dále také jen „MŽP“), jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru


„D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“


se bude konat na níže uvedeném místě.
Místo: Kongresové centrum Praha (KCP), Jižní sál, 3. patro
Jediný možný vstup do KCP přes vchod č. 101
5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4


Datum: 6. listopadu 2023
Čas: 15:00 hod.

(doba zahájení veřejného projednání; přístup do sálu umožněn od 14:00)

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků veřejného projednání není povoleno vnášet nebezpečné předměty, alkohol či další předměty, které by mohly narušit průběh veřejného
projednání (za vstupem do vchodu č. 10 KCP bude k dispozici šatna). Za účelem zajištění výše uvedeného mohou být před vstupem prováděny namátkové bezpečnostní kontroly.

Více informací o vřejném projednání je k nalezení na tomto odkazu.