Urbanistická studie Nový Sedlec a nová tramvaj do Suchdola – zapojte se do plánování!

Urbanistická studie Nový Sedlec a nová tramvaj do Suchdola – zapojte se do plánování!

03.10. 2023

Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších transformačních ploch na okraji Prahy. Prioritou hlavního města je, aby zde v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola vznikla fungující čtvrť. To vyžaduje jasnou koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet.

 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) proto připravuje Urbanistickou studii Nový Sedlec. Jejím hlavním cílem je zajistit podmínky pro výstavbu nové tramvajové trati ze zastávky Nádraží Podbaba do zastávky Výhledy v Suchdole a nastavit pravidla pro koncepční rozvoj celé lokality. Studie navrhuje vznik nové městské čtvrti v oblasti tzv. Nového Sedlce a rozvoj lokality Výhledy v Suchdole. Prioritou je přitom dobrá dopravní dostupnost a dostatek veřejné vybavenosti.

 

Jak se můžete zapojit?

 

Během října pro vás chystáme veřejné představení návrhu urbanistické studie a řadu participačních aktivit. Zajímají nás vaše připomínky, podněty a komentáře, které se stanou jedním z podkladů pro úpravu a dopracování návrhu studie. Ta má v budoucnu sloužit jako podklad pro návazné podrobnější dokumentace či plánovací smlouvy s developery, bude tedy důležitým dokumentem pro rozhodování v území.

 

Informační kontejner IPR 

  • 2.–5. října, Brandejsovo náměstí v Suchdole
  • 9.–11. října, Dejvická - u zastávky autobusů 107, 147 směr Suchdol

 

Komentované vycházky s architekty a odborníky

  • 3. a 5. října přímo v řešeném území (místo srazu a trasa vycházek bude upřesněna, sledujte webové stránky projektu)

 

Online anketa pro sběr připomínek a podnětů

  • V průběhu října bude odkaz na anketu zveřejněn na webových stránkách projektu a v novinách městské části.

 

Podrobná videoprezentace urbanistické studie i materiály ke stažení jsou již nyní dostupné na webové stránce www.iprpraha.cz/novy-sedlec. Zde také najdete všechny aktuality a informace k akcím pro veřejnost.