PROJEKT REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ, NA SVAHU

PROJEKT REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ, NA SVAHU

25.11. 2022

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ, NA SVAHU, PRAHA – LYSOLAJE

Projekt revitalizace zeleně v MČ Praha–Lysolaje na pozemku parc. č. 29. Projekt zajistil doplnění výsadby a stabilizaci erozně ohrožených svahů, založil vzrostlou zeleň, která je provozně bezpečná, dlouhodobě udržitelná a zkvalitnila životní prostředí městské části v nejširším slova smyslu. Podařilo se stabilizovat erozně ohrožená místa městské části, dále revitalizovat doprovodné plochy, které navazují na nově vybudovaná opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců podél páteřní komunikace Lysolajské údolí a dále započít dlouhodobou a nezbytně nutnou rekonstrukci svahů městské části.

Realizace: Podzim 2022

Celkové náklady projektu: 429 829,87 Kč

Projekt byl realizován a spolufinancován Spolkem PC Lysolaje.

Projekt byl financován finančními prostředky hl. m. Prahy a MČ Praha-Lysolaje.