Oznámení o zapojení zaměstnanců ZŠ do stávky a přerušení provozu

Oznámení o zapojení zaměstnanců ZŠ do stávky a přerušení provozu

21.11. 2023

Na základě informací od vedení Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje se k jednodenní stávce, kterou vyhlásil & organizuje ČMOS PŠ na 27. 11. 2023, přihlásili všichni zaměstnanci naší školy.

Z tohoto důvodu nebude možné zajistit provoz školy, včetně školní jídelny a školní družiny.

Zákonní zástupci žáků budou informováni e-mailem a informace bude zveřejněna na webu školy, a to nejpozději 24. 11. 2023.

 

S dovolením přidáváme vyjádření Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje:

 

Vážení rodiče,

pravděpodobně jste zaznamenali mediálně propíranou situaci ve školství, která by se díky chystaným vládním změnám stala neúnosnou.

Učitelé bývali vždycky zodpovědní „držáci“, bohužel nastal čas, kdy i na ně už je toho příliš. Podotýkáme, že vděčné téma platů rozhodně není zdaleka jediným důvodem, i když na sebe úspěšně strhává veškerou pozornost veřejnosti.

O fungování škol je rozhodováno evidentně bez znalosti jejich skutečného provozu. Ruku v ruce se současným vývojem společnosti strmě roste křivka počtu dětí s psychickými poruchami, úzkostmi, s poruchami chování, učení, k tomu přibývá množství žáků cizinců, kteří nerozumí naší mateřštině. Chystané změny financování škol promění proces vzdělávání na přežívání – dětí i pedagogů. Avšak nejen těch. Hluboce se dotknou veškerých sfér napříč školou – asistentů, hospodářek, kuchařek, uklízeček, školníků…, bez nichž škola prostě nemůže fungovat, zatímco v některých institucích jsou vyživovány uměle vytvořené pracovní pozice bez smysluplné náplně.

Proto jsme se rozhodli podpořit stávku, kterou plánují školské odbory

na 27. 11. 2023.

Chápeme, že většině z Vás přinese uzavření školy komplikace a je nám to upřímně líto, avšak pevně věříme, že i přesto všechno stojíte při nás. Jde také o Vaše děti.

 

                                                           Děkujeme.

                                                           Vaše škola Járy Cimrmana