Metropolitní plán hl m. Prahy

Metropolitní plán hl m. Prahy

27.05. 2022
metropolitní plán

 

Metropolitní plán hl. m. Prahy

 
Hl. město vyhlásilo veřejné projednání a vystavení návrhu Metropolitního plánu (MPP) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)

Veřejná projednání se budou konat:

  • dne 30. 5. 2022 od 9:00 hod.
  • dne 23. 6. 2022 od 9:00 hod.

v sále Centra architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2.

Současně budou veřejná projednání přenášena prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedených internetových adresách:

Do 30. 6. 2022 včetně může každý uplatnit  připomínky k vystavenému návrhu MPP a připomínky k vystavené dokumentaci VVURÚ.

Další informace k Metropolitnímu plánu jsou na webu hl.m. Prahy: https://metropolitniplan.praha.eu

Připomínky:

Připomínky a námitky je možné podávat do sedmi dnů od druhého veřejného projednání, tedy do 30. června 2022. Snahou samosprávy bylo čas na zveřejnění a připomínkování návrhu maximálně prodloužit.

Připomínky je tedy možné podávat ode dne zveřejnění Metropolitního plánu po konec lhůty, tedy od 26. dubna do 30. června 2022, oproti standardním 37 dnům.

Připomínky je doporučeno podávat skrze připomínkovací aplikaci Metropolitního plánu, kterou naleznete na odkazu níže, případně na stránkách Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy v sekci Metropolitní plán:  https://www.portalprazana.cz/pripominkovani-mpp