Důležité informace k topné sezóně

Důležité informace k topné sezóně

02.10. 2023
Akční plán PZKO

 

Důležité informace k ochraně životního prostředí

 

Vážení občané, vzhledem k zahájení topné sezóny vám přinášíme důležité informace k dodržovaní zákonných norem a  Akčního plánu PZKO 2020+

 

Dne 14.9. 2023 zastupitelstvo HMP schválilo obecně závaznou vyhlášku, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy. Nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 (Usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 6/30 ze dne 14.9.2023) o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování na celém území hlavního města Prahy. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

Vyhlášku naleznete v kompletním znění zde:   

 

1.  Co nesmíte spalovat naleznete ve vyhlášce č.11/2019 Sb. hl. m. Prahy, plné znění naleznete zde.
2. Nezapomeňte na povinnost provést revizi kotle a komína dle zákona o ochraně ovzduší, plné znění naleznete zde.
3.  Jak správně topit. Příručku  v elektronické podobě najdete na odkazu zde.
4.  Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace) naleznete zde.
5.  Další informace týkající se ochrany ovzduší najdete na stránkách Portálu životního prostředí hl.m. Prahy zde.
6.  Odkaz na dotační program Čistá energie Praha, kde máte možnost požádat o dotaci na výměnu kotle, naleznete zde.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027, Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Více informací zde