Důležité informace k topné sezóně

14.11. 2022
Akční plán PZKO

 

Důležité informace k ochraně životního prostředí

 

Vážení občané, vzhledem k zahájení topné sezóny vám přinášíme důležité informace k dodržovaní zákonných norem a  Akčního plánu PZKO 2020+

 

Zákaz spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy upravuje Obecně závazná vyhláška č. 11/2019https://www.praha.eu/file/3027773/vyhlaska_c._11.pdf(link is external)

 

DOTACE

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha je motivovat vlastníky bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu. Program je určen na podporu instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Zahájení příjmu žádostí: 5. září 2022 v 9.00

Ukončení příjmu žádostí: 30. září 2023 v 23.59

Komu je program určen? Na co lze dotaci získat? Co obnáší podání žádosti? Dočtete se na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

 

AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ

Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace): https://www.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/ovzdusi-v-regionech/praha(link is external)

 

 

Časový plán k Programu zlepšování kvality ovzduší, závazný pro MČ Praha-Lysolaje: Časový plán PZKO MČ Praha-Lysolaje