Odhalení lysolajského betlému a rozsvěcení vánočního stromu - 1.12.2013