Odhalení betlému a rozsvícení vánočního stromu - 30. 11. 2015