Odhalení betlému a rozsvícení vánočního stromu - 27. 11. 2016