Lysolajský betlém a rozsvícení vánočního stromu - 30.11.2014