Povolení užívání výherního hracího přístroje

Dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je povinen podat žádost o povolení provozu výherního hracího přístroje na ÚMČ Praha – Lysolaje.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. výpis z obchodního rejstříku
 2. doklad o složení peněžní jistoty
 3. doklad o bezúhonnosti fyzických osob
 4. prohlášení odpovědné osoby za zákaz hry osob mladších 18 let
 5. identifikační údaje o modelech a počtech VHP a adresu stálého umístění přístroje
 6. podrobný herní plán jednotlivých modelů VHP
 7. dokumentaci o podmínkách manipulace s VHP
 8. dokumentaci o zajištění odborného servisu
 9. prohlášení o nabytí VHP
 10. údaj, na jaké časové období je povolení žádáno

Správní poplatek činí (musí být uhrazen před vydáním povolení):

 1. za povolení k provozování VHP - 5 000,- Kč
 2. za změnu rozhodnutí nebo ukončení provozu VHP - 3 000,- Kč