Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje

Datum akce: 
Středa, 14. Září 2022 - 18:00

Konání 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje.

Program zasedání je k nahlédnutí na úřední desce a el. úřední desce.