Životní prostředí

Důležité informace k ochraně životního prostředí

 

Vážení občané, vzhledem k zahájení topné sezóny vám přinášíme důležité informace k dodržovaní zákonných norem a  Akčního plánu PZKO 2020+

 

Časový plán k Programu zlepšování kvality ovzduší, závazný pro MČ Praha-Lysolaje: Časový plán PZKO MČ Praha-Lysolaje

Odkaz na Portál životního prostředí MHMP: http://portalzp.praha.eu

Odkaz na Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2019: https://www.praha.eu/file/3027773/vyhlaska_c._11.pdf

Odkaz na Akční plán PZKO 2020+, I. Část: https://portalzp.praha.eu/file/3392058/Akcni_plan_PZKO_2020_1_cast_FINAL.PDF

Odkaz na Program zlepšování kvality ovzduší MŽP: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7//cz/vestnik_mzp_2021/$FILE/SOTPR-Vestnik_leden_2021_priloha4-210127.pdf

Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace): https://www.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/ovzdusi-v-regionech/praha

Odkaz na Příručku, jak správně topit a ušetřit: https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/A22D7ED4546D417EC12587590031EA6C/$file/MZP_jak%20spravne%20topit_web_final.pdf