Zasedání Zastupitelstva

                                                        

Konání zasedání Zastupitelstva

 

Vážení občané,

ve středu 12. 1. 2022 od 18:00 hodin se uskuteční 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje.

Na programu jednání bude také Rozpočet MČ Praha-Lysolaje na rok 2022.

Kompletní program zasedání a návrh rozpočtu lze najít na úřední desce.