Ustavující Zastupitelstvo MČ

Vážení občané, dovolte nám informovat o povolební situaci v  Městské části Praha-Lysolaje.

Komunální volby, které se uskutečnily ve dnech 23. – 24. 9. 2022 určily vítězem kandidátní listinu Nezávislí – Lysolaje. Z této kandidátní listiny zasedne v novém zastupitelstvu 6 členů, z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů Lysolaje 2 členové a z uskupení SPOLU pro Lysolaje člen jeden.

Ustavující zasedání se dle zákona má konat do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání stížností na průběh a výsledek komunálních voleb, a to v případě, že žádná stížnost Městskému soudu v Praze nebude doručena. Tato lhůta končila v pátek 7. 10. 2022, kdy stížnost na komunální volby v naší městské části byla podána členem kandidujícího subjektu, což způsobilo odložení konání ustavujícího zasedání, které lze svolat až po rozhodnutí soudu v dané věci.

Úřad MČ Praha-Lysolaje následně poskytl soudu veškerou součinnost k předmětné stížnosti a soud v úterý 25. 10. 2022 rozhodl o ZAMÍTNUTÍ stížnosti a potvrdil výsledky komunálních voleb. Usnesení soudu včetně odůvodnění a textu stížnosti je k dispozici na úřední desce Městského soudu v Praze na tomto odkazu.

Můžeme všechny ubezpečit, že běžný chod městské části byl a je nadále zajištěn platným mandátem současné starostky Ing. Dany Malečkové, tudíž běžná agenda úřadu funguje bez problémů. Městská část byla však paralyzována v oblastech, které přísluší rozhodování v Zastupitelstvu MČ Praha-Lysolaje. Nebylo tak možné například řešit otázky týkající se pozemků, jako jsou pronájmy, prodeje či věcná břemena distribučních sítí. Nelze v současné době ani zřizovat komise, včetně komise bytové politiky, která by měla hodnotit žádosti o přidělení obecních bytů městské části. Z tohoto důvodu nejspíše dojde k prodloužení termínu pro podávání těchto žádostí a následně také k odkladu nastěhování vybraných žadatelů. Žádáme tedy všechny, kteří máte u nás podané žádosti, které podléhají projednání v Zastupitelstvu městské části o trpělivost.

Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje se bude konat ve středu 9. 11. 2022 od 18:00 hodin. Svoláno bude paní starostkou Ing. Danou Malečkovou nejméně 7 dní předem.

Děkujeme za pochopení.