Nádoby na bioodpad

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti přes Prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná.

Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

 

Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/

Změny nastavení služby u současných klientů doporučujeme odkládat na konec ledna, kdy bude možnost požádat o změnu přes elektronický formulář (doufáme). Taktéž žádosti u zrušení nádoby.

V případě, že někdo nechce čekat nebo má vážné důvody, může nyní požádat o změnu standardně e-mailem přes zákaznická centra příslušné svozové společnosti nebo je navštívit osobně. Upozorňujeme, že zákaznická centra jsou v současné době velmi vytížené, i proto je vhodné s žádostí o změny vyčkat do konce ledna.

 

Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Bližší informace jsou součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku žádosti Provozní pravidla Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast.