Monitoring zápachu z průmyslové výroby

Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, do kterého mohou nahlásit výskyt zápachu. Informace nahlášené touto cestou budou vyhodnoceny a případně sloužit jako podklad pro projednání problematického zápachu s provozovateli.

Vyplněný formulář zasílejte prostřednictvím e-mailuposta@praha.eu nebo datové schránky: IDDS 48ia97h
 
Žádáme občany, aby stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností a tím ke zkreslování dat.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/MHMP_monitoring_zapachu_22021.html