Lysolajský biotop

Voda je krásná, voda je radost, voda je život. Lidé odedávna o vodu kolem svých sídlišť pečovali. Tohoto bohulibého zvyku se držíme i v Lysolajích. V roce 2016 proto započaly práce na úpravě pramene Lysolajského potoka. 

Pramen byl vyčištěn a celé jeho okolí zkrášleno díky společnému úsilí ak. soch. Milana Váchy, kameníků a dalších pracovitých lidí. Sotva tyto práce skončily pokračovalo se dál v revitalizaci potoka. Jeho koryto bylo od pramene až po bývalou hasičskou nádrž, která sloužila jako sedimentační nádrž pro dešťové vody z výše ležících komunikací, vyčištěno, břehy zpevněny kameny a potoku byl ponechán jeho přirozený průběh. Největší změnou ale prošla nevzhledná hasičská nádrž.

V dubnu 2017 byla dokončena proměna hasičské nádrže v biotopové jezírko, které neslouží jako veřejné koupaliště, ale jako přírodní prvek. Není sice velké, ale jeho plocha stačí na udržení samočisticí schopnosti, o niž se mimo jiné starají i vodní rostliny, jejichž první listy se již zelenají při březích. Jezírko samo i jeho bezprostřední okolí je upraveno s využitím přírodních materiálů – kamene, dřeva a písku. Základním parametrem uvedené revitalizace je citlivost k přírodnímu prostředí (respektování přirozeného přírodního prostředí, nepravidelný tvar blížící se přírodnímu, použité materiály, nenarušování kořenových balů vzrostlých dřevin na svazích potoka). Stejně vstřícná je celá úprava i k potřebám lidí. Zajímavým moderním prvkem je kovová kinetická fontána od ak. sochaře Františka Svátka, jejíž nepřetržitý pohyb odráží proměnlivou povahu vodního živlu. Díky své dynamičnosti a v zásadě minimalistickému pojetí přírodní dojem z místa nijak neruší. Již teď je na ozdravený potok s velmi čistou vodou přímo z pramene, do níž se již nemísí odvod z dešťové kanalizace, příjemný pohled.