Informace - Víte kam odložit oleje ze smažených řízků a kaprů?

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/vite_kam_odlozit_oleje_ze_smazenych.html

Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou moci občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích.

Hlavní město uzavřelo smlouvu se společností Viking group s.r.o., která bude zajišťovat na všech 20 sběrných dvorech hl. m. Prahy sběr použitých potravinářských olejů a tuků.

Kam s ním???  Co s olejem z fritovacího hrnce nebo pánve?

Na každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.

Jak sbírat kuchyňský olej?

Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech avšak v  žádném případě ne skleněných, ale pouze v plastových obalech: PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Co z toho bude mít občan?

Ušetří své peníze a hlavně své životní prostředí. Sběr a přistavení nádob je ze strany Viking group s.r.o. totiž realizován zdarma a město navíc získá finanční odměnu dle vysbíraného množství, kterou může investovat do dalšího rozvoje městského odpadového systému.

Proč sbírat a nevylévat olej do kanálu?

Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už tak těžce zkoušená kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Současná praxe při jeho zbavování vedla k dvěma nežádoucím jevům:

1. Vyhazováním PET láhví s olejem do komunálního odpadu, dochází často k otevření či narušení láhve a jejímu vylití. Olej pak je roznášen v okolí kontejnerů, které je jím znečištěno a je zdrojem nepříjemného zápachu.  

2. Vyléváním použitého oleje do záchodů či umývadel dochází k postupnému ulpívání oleje na stoupačkách nebo v odpadových trubkách a následnému přilepování nečistot – vlasů, chlupů aj. na stěnách. Snižuje se průchodnost a v krajním případě může dojít až k ucpání stoupaček a kanalizace.

A co na to hlodavci?

Čisté kanály a stoupačky se nebudou určitě líbit hlodavcům! Jejich kolonie sužují život občanů Prahy a zvyšují náklady na deratizaci.

Jedinečná možnost a pět much jednou ranou!

Nyní mají Pražané jedinečnou možnost se preventivně bránit ucpané stoupačce, mastnému kanálu, spokojeným hlodavcům, loužím tuku u popelnic - to vše na straně jedné a na straně druhé  poskytnout použitý olej pro další ekologické využití. Váš olej je zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných výrobků, které odlehčují přírodě a našemu městu od zamoření ropnými produkty.

Pojďme šetřit!

Ušetřete svoje a společné kanalizační systémy, svoje peníze a přispějte svým kuchyňským olejem ke zlepšení kvality životního prostředí ve vašem městě.

Tato služba je na území hl. m. Prahy novinkou a doufáme, že ji občané budou hojně využívat. Děkujeme Vám všem, že třídíte.