Informace pro voliče

 

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů

pro cizince EU, kteří mají povolený trvalý nebo přechodný pobyt v ČR na území MČ Praha-Lysolaje: Formulář jako dokument word či dokument PDF je třeba vyplnit a osobně se s ním dostavit na ÚMČ Praha-Lysolaje spolu s potvrzením o pobytu. Úřad pak zápis do seznamu prostřednictvím cizinecké policie realizuje.
 
 

Žádost o přenosnou volební schránku

O přenosnou volební schránku můžete zaslat prostřednictvím emailu umc@praha-lysolaje.cz nebo telefonicky na čísle 220 921 959.
 
 

Vylosovaná čísla kandidátek do zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje

Registrační úřad vylosoval čísla pro kandidátky do voleb pro Zastupitelstvo MČ Praha-Lysolaje - ke stažení ZDE .
 
 

Seznam kandidátů

 

 

Jak vyplnit hlasovací lístek?

Volený počet zastupitelů je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označit jednu volební stranu křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany. Tím je dán hlas volenému počtu kandidátů této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku.
  • Označit volené kandidáty v rámečcích před jejich jmény křížkem. Označení kandidáti mohou být z kterékoli volební strany, ale jejich počet nesmí přesáhnout volený počet zastupitelů.
  • Kombinovat oba způsoby tak, že volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty od jiných volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Příklad: Pokud má být voleno např. 9 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, jsou dány označené volební straně 4 hlasy, a to pro kandidáty na prvních čtyřech místech.

 

Neplatnost hlasu

Hlas voliče je neplatný, jestliže

  • neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
  • označil více než jednu volební stranu,
  • označil více kandidátů než volený počet zastupitelů bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,
  • hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
  • hlasovací lístek je přetržen,
  • úřední obálka obsahuje několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem a současně jsou označeni kandidáti této volební strany, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.