Žádost o poskytnutí znaleckého posudku č. N43476/16