Vítáme Vás na stránkách Městské části Praha - Lysolaje

 

 

3. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM LYSOLAJE

Lysolaje hlásí zahájení již 3. sochařského sympozia. Do neděle 5. 6. 2016 máte možnost v přírodní památce Housle pozorovat při práci čtyři vybrané sochaře, z nichž jeden dorazil až z Francie. Pod rukama zkušených profesionálů se zde vytváří sochařská díla z hořického pískovce, která bude po ukončení sympozia instalována na atraktivních místech městské části a stanou se tak na trvalo součástí života Lysolaj. Udělejte si výlet a užijte si trochu živé kultury!


PROTOKOL O ZKOUŠCE VODY ZE ZÁZRAČNÉ STUDÁNKY - KVĚTEN 2016

Přinášíme vám NOVÉ hodnocení výsledků protokolu o zkoušce čistoty vody z Lysolajského pramene, které provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

Dle sledovaných ukazatelů překračuje voda limity uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. a NEDOPORUČUJE SE NADÁLE JEJÍ KONZUMACE.

Kompletní výsledky rozboru můžete najít na tomto odkazu.


!!! SOUTĚSKA HOUSLE OPĚT OTEVŘENA !!!

Lysolajská soutěska Housle je od pátku 22. 4. 2016 opět pro veřejnost otevřena. V předchozích dnech provedla specializovaná firma odbornou sanaci a zajištění skalních bloků, takže je již vše opět v naprostém pořádku.

Hurá tedy do Houslí na procházku!


ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

v souvislosti se zlepšením přesnosti provozu a také z důvodu zavedení sezónních víkendových spojů dochází v termínu od soboty 23.04.2016 ke změně jízdního řádu na autobusových linkách Pražské integrované dopravy (PID) 160 a 355. Jedná se konkrétně o následující úpravy: z důvodu zajištění přesnosti provozu a také v souvislosti se zachováním návazností na další druhy dopravy, především pak na vlaky linek „S“ v zastávce „Nádraží Podbaba“ dochází k posunu většiny spojů linky 355 z Únětic cca o 1-3 minuty (ze zastávky „Horoměřice, V lipkách“ jede ale linka 355 již podle svého současného JŘ, jedná se tak o prodloužení jízdní doby pouze mezi Úněticemi a Horoměřicemi), v souvislosti s vyhodnocením přepravních průzkumů dochází o sobotách a nedělích k posílení provozu na lince 355 v odpoledním období, kdy současné spoje vykazují značné kapacitní problémy, z toho důvodu jsou posunuty vybrané spoje linky 160.     K této úpravě jízdního řádu dochází dočasně do doby, než se vyřeší ve spolupráci s obcí Únětice a především s městem Roztoky zavedení víkendového provozu na midibusové lince PID 359.

Aktuální jízdní řády jsou k nahlédnutí zde a v sekci Jízdní řády.


 

VYHLÁŠENA DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ

Vážení Pražané, bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem na uhlí a stále přikládáte ručně? Nečekejte, až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé z vás se začne vztahovat již od září 2017). Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč). Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu: • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním • Kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním • Plynové kondenzační kotle • Tepelná čerpadla (jakákoliv) případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů. Z Vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná obava, zda se na Vás zmíněné finanční prostředky dostanou. Příjem žádostí na hotové projekty byl zahájen 21. března 2016 a k 18. dubnu 2016 bylo podáno pouze 29 žádostí, přičemž přidělené finanční prostředky mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů. Z uvedených čísel je patrné, že většina potenciálních žadatelů práce teprve postupně provádí, neboť klimatické podmínky pro obměnu topného zdroje a případné zateplení domu již začaly být příznivé. Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné vzory tiskopisů apod. najdete ke stažení na: portalzp.praha.eu Dotace bude občanům poskytovat hl. m. Praha prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy, kde budou žadatelé předkládat žádost o dotaci v listinné podobě. Vyhlášení Výzvy č.1 "Kotlíkové dotace Praha": 18. února 2016 - Zahájení příjmů žádostí: 21. března 2016.

Podrobnější informace naleznou zájemci zde.


Znáte zajímavý strom v Praze? Zapojte se do fotografické soutěže.

Právě probíhá 3. ročník fotografické soutěže na téma Pražské stromy. Soutěžící mohou posílat fotografie, jejichž hlavním námětem jsou stromy rostoucí na území Prahy. Soutěž vyhlašuje web o památných a významných stromech Prahy – Pražské stromy a Agentura Koniklec. Příspěvky je možné zasílat do konce srpna 2016. Nejlepší snímky vybere odborná porota a na slavnostním vyhlášení se soutěžící mohou těšit na mnoho hodnotných cen. Cílem soutěže je objevit stromy, které si zaslouží naši pozornost. „Důležité je jak estetické hledisko, tak i spojení stromu s historií a místem na kterém roste, říká autor webu Pražské stromy Aleš Rudl. Fotografie je potřebné posílat v digitální podobě e-mailem nebo jinou elektronickou formou v dostatečné kvalitě a vždy uvést přesné místo, kde strom roste. Vítané je též připojení dalších informací ke stromu či okolnostech jak snímek vznikl. Sběrná adresa pro zasílání snímků je prazskestromy@seznam.cz. Každý soutěžící může poslat max. 5 fotografií. Slavnostní vyhlášení s promítáním fotografií proběhne na konci září. Pro autory nejlepších snímků je připraveno mnoho odměn, které poskytli partneři soutěže. Více informací o soutěži můžete nalézt na webu www.prazskestromy.cz, který je průvodcem po památných a významných stromech Prahy.


VLAJKA PRO TIBET V LYSOLAJÍCH

Dneska hodně fouká, tak nám ta tibetská vlajka na úřadě v Lysolajích pěkně vlaje. Neočekávám, že dorazí čínský prezident i k nám, ale touto formou se připojujeme i k další sousedním městským částem a poukazujeme tak na to, že součástí vztahů a rozhovorů s čínskou delegací by měla být i debata o dodržování lidských práv v Číně a požadavek na propuštění politických vězňů v této zemi.


ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Ve středu 24. 2. 2016 proběhlo z popudu Městské části Praha-Lysolaje za hojné účasti občanů veřejné projednání rekonstrukce komunikací Poustka a Zavážky, kterého se zúčastnili také zástupci společností PRO-CONSULT, s.r.o, projektanta rekonstrukce komunikací, a ZAVOS, s.r.o., mandatáře hl. m. Prahy, která je investorem stavby.

Na základě velkého množství dotazů a připomínek k představenému projektu byl zpracován zápis, které je dostupný na tomto odkazu.

V případě dalších dotazů či žádostí o informace je možné se kdykoli obrátit na ÚMČ Praha-Lysolaje, tel. 220 921 959 nebo email: umc@praha-lysolaje.cz


AKTUALIZOVÁNA FOTOGALERIE

V naší Fotogalerii lze nově najít snímky ze 4. Reprezentačního plesu městských částí Praha-Lysolaje a Praha-Suchdol, který se uskutečnil 16. 1. 2016 v hotelu Galaxie, a také z letošního vítání nově narozených občánků.

 


ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ U BYTOVÉHO DOMU VÝHLEDY II

Vážení občané, dovolte nám seznámit vás se situací úklidu komunikací u bytového domu SV Výhledy II Na Vinici. Zde po domluvě s předsedou SV Výhledy II bude spravovat městská část v zimních měsících chodníky kolem domů z vnější strany, přístupy k předním hlavním vstupům a průchozí cestu z Hřebenové ulice. Dále budou udržovány příjezdy k parkovacímu stání v rámci technických možností městské části. Společenství vlastníků Výhledy II bude udržovat všechna vstupní schodiště a rampy z keramické dlažby ke vchodům do domů a cesty a přístupy k zadním vchodům do budovy. Pozemky, které sousedí se Sídlištní ulicí jsou již v katastrálním území Suchdol a tyto pozemky má ve svěřené správě městská část Praha-Suchdol, která se o ně také stará. Schválený zákres situace v lokalitě Na Vinici je větším měřítku k nahlédnutí zde. Červenou barvou jsou označeny chodníky a komunikace, které bude spravovat naše městská část.


 

HAVÁRIE VODOVODNÍHO ŘÁDU

Ve čtvrtek 7. 1. 2016 ve večerních hodinách došlo k poruše vodovodního řadu v Praze 6. V nočních hodinách, tak nemusela téct voda v lokalitách Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Lysolaje, Suchdol. Zástupci MČ Praha-Lysolaje se touto situací celý večer a ráno zabývali a aktuálně oznamujeme, že pracovníkům Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) se podařilo závadu odstranit již ve čtvrtek kolem 22:30 hodiny. Podle nejnovějších informací generálního ředitele Pražských vodovodů a kanalizací Ing. Petra Mrkose je voda nezávadná a pitná. V současné době ještě mohou vznikat problémy s nižším tlakem vody zejména ve vyšších patrech domů. Pro seniory a hendikepované občany, kteří jsou přihlášeni do projektu na rozvoz balené pitné vody, byly připraveny již balíčky s vodou, ale díky rychlému napravení situace nebyla potřeba je distribuovat. V případě potřeby byly také připraveny pro oblast MČ Praha-Lysolaje tři cisterny s pitnou vodou.


ZIMNÍ OPATŘENÍ V BEZDOMOVECTVÍ

Zimní opatření pro pomoc lidem bez domova budou zahájena 1. 12. 2015 a jsou naplánována do 31. 3. 2016. V provozu budou 2 bezplatné noclehárny - Michle (Chodovská ulice - areál Teplárny Michle, Praha 4) a Vackov (Malešická 74 - objekt Ubytovny Vackov, Praha 3). Po dobu zimních opatření bude také rozšířen provoz nízkoprahových denních center.

Kontakty na jednotlivá centra a podrobnější informace naleznete na tomto odkazu.


MOBILNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Občané hlavního města Prahy mají možnost využít bezplatného sociálního poradenství, pomoci při základním zdravotnickém ošetření a potravinové pomoci, kterou bude poskytovat veřejně prospěšná společnost Naděje prostřednictvím sanitky na předem avizovaných místech v celé Praze.

Rozpis stanovišť platný od 1. 10. 2015 naleznete zde. Více o programu společnosti Naděje si můžete přečíst na tomto odkazu.


 

ZPROVOZNĚNÍ NOVÉ ZASTÁVKY SÍDLIŠTNÍ - PÁTEK 23.10.2015

S potěšením můžeme konstatovat, že komunikace Sídlištní je hotova a kompletně zrekonstruována. V rámci rekonstrukce byla opravena dešťová i splašková kanalizace, vedoucí pod komunikací a přeloženy inženýrské sítě v rámci projektu výstavby bytového domu mezi plaveckým bazénem a penzionem Jas. Dále byl kompletně vyměněn povrch komunikace i přilehlých chodníků dle nových bezpečnostních standardů a dodatečně zde byly taktéž instalovány dva zpomalovací retardéry, kdy na jednom z nich byl zřízen přechod spojující bytové domy Výhledy II s nově zřízenou zastávkou Sídlištní směrem do centra.

Došlo také k osazení nového přístřešku na zastávce Sídlištní s informační nástěnkou. Zástavka bude uvedena do provozu v pátek 23. 10. 2015 od 10:00 hodin.


ZALOŽENÍ PRACOVNÍHO USKUPENÍ STAROSTOVÉ PRO OKRUH

12 starostů a starostek Středočeského kraje a městských částí hlavního města Prahy dlouhodobě vystavených extrémnímu dopravnímu zatížení, založilo akční pracovní uskupení STAROSTOVÉ PRO OKRUH. Cílem uskupení je uspíšení dostavby silničního okruhu kolem Prahy v racionální trase. STAROSTOVÉ PRO OKRUH cítí dlouhodobě nedostatek informací i neochotu ke spolupráci ze strany státních orgánů a chtějí odstartovat otevřenou a nepředpojatou diskuzi v první řadě o komplexním zhodnocení variant trasování okruhu. Spoléhají přitom na to, že současná politická reprezentace není zatížena předešlými vazbami a bude k problému přistupovat odborně a odpovědně. Uskupení na svém ustavujícím jednání zvolilo tři mluvčí, kteří budou platformu zastupovat navenek.

Kompletní znění ustavujícího prohlášení si můžete přečíst zde.


PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

Předmětem projektu "Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Městské části Praha-Lysolaje", který připravila městská část Praha-Lysolaje, je pořízení kompostérů a štěpkovače dřevní hmoty za přispění dotace z Operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu byly pořízeny plastové zahradní kompostéry o objemu 900 l, které jsou vhodné k použití ke kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností. Pro usnadnění procesu domácího kompostování bude zakoupen štěpkovač, aby mohlo být zájemcům ze strany občanů v pravidelných termínech (zejména v období sezóny jaro – podzim) nabízeno bezplatné štěpkování větví z prořezů stromů ze zahrad.

Více informací naleznete v sekci Projekt kompostování v Lysolajích.


NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY OD 1. 9. 2015

Dopravní podnik zveřejnil jízdní řády platné od 1. září, které zahrnují opětovné zavedení trasy linky č. 160 po nově rekonstruované komunikace Sídlištní.

Nové jízdní řády lze najít v sekci "Jízdní řády" nebo na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.


AKTUALIZOVANÉ GRAFY Z INFORMAČNÍCH RADARŮ

V sekci Statistiky informačních radarů byly aktualizovány grafy, které zachycují rychlost vozidel projíždějících Lysolajským údolím.

Nově byly doplněny údaje z měření za období únor 2015 - červenec 2015.


 

LYSOLAJSKÝ BĚH - FOTOGRAFIE + VÝSLEDKY

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 proběhl již 7. ročník tradičního Lysolajského běhu. Závod se uskutečnil za krásného letního počasí za účasti 155 závodníků. Po ukončení závodu proběhlo společenské posezení u ohně při opékání buřtů. Před samotným večerním hlavním závodem proběhl v dopoledních hodinách závod dětí ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje a MŠ Pampeliška a dále reprezentantů ZŠ Suchdol a ZŠ Horoměřice s celkovou účastí 238 dětí. Fotografie z této události můžete nalézt v sekci Fotogalerie.

Přinášíme vám také výsledky jednotlivých závodů:

Hlavní závod

Kategorie mateřské školky


CYKLOSTOJANY V LYSOLAJÍCH

Vážení občané, na základě rozhodnutí Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu je možné zřídit v naší městské části další cyklistické stojany.

Pokud máte návrh na jejich umístění, tak nám jej, prosím, zašlete na emailovou adresu umc@praha-lysolaje.cz do 25.6.2015. Děkujeme

Technické informace naleznete na tomto odkazu.


PROGRAM ČISTÁ ENERGIE 2015

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1011 ze dne 5. 5. 2015 „Pravidla Programu Čistá energie Praha 2015“ Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015.

Více informací naleznete na tomto odkazu.


PREZENTACE LYSOLAJSKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

Rádi bychom se s vámi podělili o krásnou prezentaci lysolajských kulturních památek a jiných zajímavostí, kterou nám poskytla paní Ing. Jitka Štěpánová. Pevně věříme, že se vám bude líbit jako nám.

Prezentaci naleznete na tomto odkazu.


NOVÝ KATALOG KNIHOVNÍHO FONDU

V Místní knihovně Petra Šabacha došlo k rozšíření knihovního fondu.

V sekci "Místní knihovna" si jej můžete prohlédnout z domova a následně už si jít do naší knihovny tituly jen zapůjčit.

Doufáme, že si z nabídky knihovny vybere opravdu každý. Těšíme se na vaši návštěvu.


 

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY A KOVY V ROCE 2015

Zprostředkováváme informace z Magistrátu hl. m. Prahy o nakládání s bioodpady a kovy v roce 2015, jako reakce na novelu zákona o odpadech. Informace o nakládání s bioodpady a kovy lze najít na tomto odkazu.

 


AKTUALITY Z INSTITUTU PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HL. M. PRAHY

Aktuálním podkladem pro diskuzi nad Metropolitním plánem (o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů i příležitostí Prahy a její metropolitní oblasti) je souhrnné vydání Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu (www.iprpraha.cz/metropolitniplan). Na březen 2015 chystá Kancelář metropolitního plánu IPR Praha další kolo diskuze s městskými částmi jako pokračování víceúrovňové komunikace IPR Praha s městskými částmi. Spolu s Konceptem odůvodnění Metropolitního plánu byl vydán Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy (www.iprpraha.cz/manual) a Strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy (www.iprpraha.cz/navrhstrategie) reagující na dlouhodobě neřešené problémy města s ambicí zvýšit kvalitu veřejných prostranství. Na oba dokumenty bude navazovat Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. města Prahy, která byla zadána dne 24. června 2014 usnesením RHMP. V Koncepci rozvoje veřejných prostranství hl. města Prahy budou uplatněny obecné principy a pravidla Manuálu tvorby veřejných prostranství (ke stažení na manual.iprpraha.cz). Koncepce rozvoje VP by se měla zabývat primárně plánováním a přípravou rozvoje veřejných prostranství z hlediska jejich urbanistického charakteru včetně mapy celoměstsky významných veřejných prostranství a koncepčních dokumentů pro jednotlivá veřejná prostranství nebo oblasti města. Práce na koncepci bude dlouhodobým kontinuálním procesem pod vedením Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha a ve spolupráci s městskými částmi. Pro úplnost doplňujeme výčet o Koncepci pražských břehů zabývající se v širším kontextu břehy pražských řek, Vltavy a Berounky (www.iprpraha.cz/prazskebrehy). Dokument z dílny Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha deklaruje ambici hl. m. Prahy vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům města zejména jako pobytové a relaxační místo a je především iniciačním dokumentem obsahujícím analýzu celého prostoru obou řek na území Prahy a náměty na řešení jednotlivých témat či míst.

Všechny tyto i další dokumenty vztahující se k výše uvedeným tématům jsou k dispozici na ÚMČ Praha-Lysolaje. Případné dotazy lze pokládat na tel. 220 921 959 nebo v úředních hodinách.


TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Přinášíme vám harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu na rok 2015.

Harmonogram je upraven dle požadavků městských části a požadavků společnosti Papkov, s.r.o.

Harmonogram svozu pro naši městskou část lze najít na tomto odkazu.


AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Na konci léta se opět důrazně připomněl kontroverzní záměr rozšíření letiště v Praze-Ruzyni o novou paralelní dráhu. Naše městská část se záměrem nesouhlasí a v srpnu podala společně s dalšími městskými částmi podnět na přezkum stanoviska EIA vydaného v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Končící Zastupitelstvo hlavního města přes velký nesouhlas mnoha dotčených městských částí i občanských sdružení nakonec v záři rozhodlo o aktualizaci Zásad územního rozvoje. Tento dokument zahrnuje také výstavbu paralelní dráhy v Ruzyni a výstavbu dálničního okruhu středem MČ Praha-Suchdol. Tyto výstavby by přinesly výrazné zhoršení životního prostředí v našem okolí. Lysolaje se tak nyní připojí společně se Suchdolem a dalšími městskými částmi k žalobě na soudní zrušení těchto Zásad územního rozvoje. Věříme, že soud vyhoví oprávněným připomínkám městských částí, občanských sdružení i jednotlivých obyvatel. O dalším vývoji vás budeme informovat.


 

HLEDÁME PATRONY PRO NOVĚ VYSÁZENÉ TŘEŠNĚ

Dovolujeme si oznámit, že v nejbližší době dojde k další fázi výsadby nových třešní do sadu v přírodní památce Housle. Stejně jako u ostatních, již vysazených stromů, hledáme i pro tyto jejich patrony. Pokud byste měli zájem stát se jedním z nich, ozvěte se nám na telefonní číslo 220 921 959 nebo napište na emailovou adresu umc@praha-lysolaje.cz. Budeme se těšit.


 

 
free pokerfree poker

ZVEME VÁS

 

Více po kliknutí.

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJ

SOCHY V LYSOLAJÍCH

Po kliknutí mapu otevřete

GEOPORTÁL

Více po kliknutí.

KOŠE V MČ

Všechny umístěné koše

v naší MČ


 

Ve větším rozlišení po kliknutí.

POLICEJNÍ OKÉNKO

 

Více po kliknutí.