Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu hl. m. Prahy