Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení - Štěpánka Čačíková Kodlová,