OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 Územního plánu sídelního útva