Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významných změn V - 1. část